Kociołek żeliwny wypalany na palenisku

Jak wypalać kociołek żeli­wny?


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /ogrodowe-meble.info/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php on line 1627

Każdy, komu znudziło się grillowanie albo nie przepada za przewracaniem kiełbasek z boku na bok powinien zainteresować się kociołkiem żeliwnym. Szczególnie, że potrawy w nim przygotowane są zdrowe, odtłuszczone i pyszne. Jednak zanim po raz pierwszy użyjesz kociołka, musisz go wypalić. Jak? Przeczytaj.

Wypalanie kociołka żeliwnego
W jaki sposób wypalić kociołek żeli­wny? Nie jest to skom­p­likowane. Wszys­tko czego potrze­bu­jesz to woda, kostka smalcu, worek ziem­ni­aków i palenisko. Przyda się też odrobina cier­pli­wości. Zaopa­trzyłeś się już w powyższe rzeczy? Zatem do dzieła!

1. Obierz ziem­ni­aki, ale nie wyrzu­caj obierek. To one są najważniejsze. Umieść je w kociołku żeli­wnym razem z kilkoma całymi ziem­ni­akami, tak aby wypeł­ni­ały całe naczynie.
2. Nalej do kociołka wody po same brzegi.
3. Na wierzchu umieść pół kostki smalcu.
4. Szczel­nie zamknij kociołek żeli­wny, przykrę­ca­jąc spec­jalne zabez­piecze­nie.
5. Kociołek wstaw na przy­go­towane wcześniej palenisko.
6. Kiedy kociołek osiąg­nie tem­per­aturę wrzenia i będzie sły­chać odgłos gotu­jącej się wody, postaraj się, aby ten stan utrzy­mał się co najm­niej przez 50 minut. W tym celu sys­tem­aty­cznie doglą­daj ogniska i utrzy­muj odpowiedni żar.
7. Po 50 min­u­tach zde­jmij kociołek żeli­wny z ogniska i wysyp zawartość ze środka.
8. Kiedy kociołek ostyg­nie, dokład­nie go umyj czystą wodą bez dodatku deter­gen­tów.
9. Powtórz wszys­tkie czyn­ności raz jeszcze.
10. Po dwukrot­nym ugo­towa­niu obierków i ziem­ni­aków, dokład­nie umyj i osusz kociołek.
11. Dokład­nie nas­maruj wnętrze kociołka żeli­wnego ole­jem lub smal­cem, a nad­miar tłuszczu usuń papierowym ręcznikiem.
Tak przy­go­towanym kociołkiem żeli­wnym możesz cieszyć się przez bardzo długi czas. Pamię­taj jed­nak o sys­tem­aty­cznym kon­ser­wowa­niu go tłuszczem i zapom­nij o jakichkol­wiek deter­gen­tach przy jego czyszcze­niu. Wnikają w struk­turę kociołka i mogą spowodować jego korozję. Mają też niemały wpływ na nasze zdrowie, bo przenikają do gotowanych w żeli­wnym naczyniu potraw.